Hướng dẫn tổng hợp dữ liệu định biên trên phần mềm EasyHRM

Mục đích: Tổng hợp dữ liệu định biên sau khi đơn vị định biên hoặc sửa định biên nhân sự

Lưu ý:
+ Sau khi đã tạo định biên cho các chức danh, PM chỉ mới cập nhật số định biên, cần thực hiện tổng hợp dữ liệu để PM tính toán số liệu nhân sự – định biên – cần tuyển
+ PM tính số lượng nhân sự của chức danh dựa vào thông tin “Ngày bắt đầu giữ vị trí” của tất cả các nhân viên trong phân hệ hồ sơ
+ Số lượng nhân sự trong tháng được đếm từ các nhân viên có “Ngày bắt đầu giữ vị trí” từ trước cho đến ngày cuối tháng đang chọn để tổng hợp.
Bước 1: Từ màn Định biên, chọn “Tổng hợp dữ liệu”
Bước 2: Chọn phòng ban và tháng muốn thực hiện tổng hợp dữ liệu định biên => Sau đó ấn “Lưu”
Sau khi thực hiện tổng hợp thành công, tại tháng vừa tổng hợp, hệ thống sẽ hiển thị đủ số liệu nhân sự – định biên – cần tuyển.
Ghi chú:
+ Tháng hiện tại sẽ được highlight màu cam để phân biệt.
+ Cột “SL hiện tại” được lấy từ cột “Nhân sự” của tháng hiện tại sau khi đã được tổng hợp.
+ Số lượng cần tuyển = số lượng định biên – số lượng nhân sự
+ Tại cột “Cần tuyển” của tháng hiện tại, phân biệt bằng các màu được highlight tại các chức danh.
+ Chỉ được tổng hợp cho các tháng trước và tháng hiện tại. Không được tổng hợp dữ liệu cho tháng tương lai. PM thông báo khi chọn sai điều kiện tổng hợp dữ liệu.
+ Khi 2 lần tổng hợp dữ liệu liền kề mà không có sự thay đổi về số lượng nhân sự và định biên, PM thông báo dữ liệu đã được tổng hợp.
HƯỚNG DẪN KHÁC