Hướng dẫn sửa định biên nhân sự và tra cứu Lịch sử thay đổi trên EasyHRM

Mục đích: Chỉnh sửa dựa trên các số liệu định biên đã được thêm vào hệ thống

Bước 1: Từ màn “Định biên” => Chọn “Sửa định biên”

Bước 2: Tại màn chỉnh sửa Định biên, Đơn vị chỉnh sửa trực tiếp tại vị trí định biên của các tháng với chức danh tương ứng => Sau đó Ấn “Lưu”

Lưu ý: Nếu đơn vị chọn “Huỷ”, phần mềm sẽ trở về giao diện với dữ liệu định biên ban đầu

Đơn vị có thể theo dõi lịch sử chỉnh sửa định biên nhân sự bằng cách:
Ấn nút [ i ] cạnh chức danh để check lịch sử thay đổi định biên với chức danh đó
Hệ thống:
  • Hiển thị cụ thể các thông tin phòng ban – vị trí (chức danh) đang xem lịch sử.
  • Hiển thị rõ thời gian và user thực hiện thao tác liên quan đến chức danh.
  • Hiển thị hành động thêm mới/chỉnh sửa định biên và các số liệu chi tiết.

 

HƯỚNG DẪN KHÁC