Xây dựng công thức tính lương trên EasyHRM

 

Lưu ý: Đối với những phần tử lương nào có loại dữ liệu là công thức thì mới hiển thị ở màn xây dựng công thức lương.
Cách 1: Xây dựng công thức lương tại màn danh sách bảng lương.
Tại màn Danh sách bảng lương => Chọn Cấu trúc lương.
Cách 2: Dựng công thức tính lương từ màn tính lương.
Tại màn tính lương => Chọn bảng lương, kỳ lương => Tích icon Chỉnh sửa => Chọn xây dựng công thức.
=> Hệ thống sẽ hiển thị ra bảng để người dùng xây dựng công thức tính lương như sau:
1. Xây dựng công thức tính lương trực tiếp trên phần mềm

2. Xây dựng công thức từ file excel.

HƯỚNG DẪN KHÁC