Hướng dẫn lưu trữ lịch sử hồ sơ nhân viên trên EasyHRM

Giúp cho HR có thể lưu trữ danh sách nhân viên cập nhật theo từng đợt theo từng tháng từ thời kỳ mà công ty muốn lưu trữ thông tin.
Quy trình ghi lịch sử trạng thái thông tin nhân sự như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào EasyHRM tại trang https://app.easyhrm.vn/ . Tại màn trang chủ chọn “Thông tin nhân sự”
Bước 2: Ghi nhận Trạng thái hồ sơ nhân viên, Có 2 cách:
Cách 1: Chọn “Hồ sơ” =>Chọn “Lịch sử hồ sơ nhân viên”
Chọn “Ghi nhận Trạng thái hồ sơ” => Lưu trạng thái hồ sơ nhân viên đợt hiện tại đơn vị cần lưu trữ.
Cách 2: Chọn “Thiết lập” => Ấn chọn “Lịch sử lưu trữ” => Chọn “Thêm mới”
Sau đó, thao tác lưu trạng thái hồ sơ nhân viên đợt hiện tại đơn vị cần lưu trữ
Sau khi, lưu trạng thái hồ sơ xong, màn hình thể hiện danh sách lao động Nhân sự vừa lưu trữ và có tổng số lao động cập nhật hồ sơ cập nhật lần đó
Nhân sự có thể kiểm tra lại danh sách trong bản ghi tại đợt nào tháng nào, thì có thể chọn lần đã ghi nhận hồ sơ nhân viên và check lại lịch sử cũng như danh sách trong đợt đó.
EasyHRM cho phép HR có thể ghi lại lịch sử ghi nhận trạng thái hồ sơ nhân sự của công ty tại thời điểm mong muốn, nhằm hỗ trợ công ty khi cần xuất trình danh sách hồ sơ nhân viên tại tháng cần kiểm tra mà cơ quan Thuế yêu cầu hoặc Báo cáo tình hình sử dụng lao động lên Bộ Thương Binh Lao động Xã hội.
HƯỚNG DẪN KHÁC