Hướng dẫn xếp ca làm việc cho nhân viên

 

Quy trình xếp ca làm việc cho nhân sự trên phần mềm EasyHRM:
Bước 1:Tại màn trang chủ chọn Module “Chấm công”
Bước 2: Tại màn “Chấm công”, có 2 cách vào màn xếp ca cho nhân viên:
Cách 1: Tại màn Chấm công => Chọn “Ca làm việc” => Chọn “Bảng xếp ca hành chính” để vào màn xếp ca làm việc cho nhân sự.
Cách 2: Tại màn tổng quan của Chấm công => Chọn Xếp ca làm việc để vào màn xếp ca làm việc cho nhân sự.
Bước 3: Xếp ca cho nhân viên: Nhấn nút “Sửa” để vào xếp ca cho nhân viên
Có 2 cách xếp ca:
Cách 1: Xếp ca theo “Phòng ban”:
Cách 2: Xếp ca theo “Nhân viên”:
Kết quả của xếp ca tự động:
HƯỚNG DẪN KHÁC