Hướng dẫn tra cứu BSSID của wifi

Mục đích: Dùng để thiết lập mạng wifi để chấm công trên EasyHRM.
Lưu ý: Chỉ có thể lấy BSSID từ máy tính Laptop hoặc máy tính để bàn (PC) có kết nối wifi của công ty.
1. Tra cứu BSSID bằng máy tính dùng hệ điều hành Window
Bước 1: Bấm nút window trên bàn phím máy tính.
Bước 2: Hệ điều hành sẽ mở menu bên trái, gõ chữ CMD
Bước 3: Gõ lệnh: netsh wlan show networks mode=Bssid
Bước 4: Hệ thống sẽ liệt kê một loạt các wifi. Chọn tên wifi tại công ty và sao chép BSSID để thiết lập chấm công wifi trên phần mềm.
2. Tra cứu BSSID bằng máy tính dùng hệ điều hành MacOS (Macbook)
Bước 1: Bấm nút Command + Space trên bàn phím máy tính
Bước 2: Hệ điều hành sẽ mở Spotlight Search, gõ chữ “Terminal” và Return
Bước 3: Gõ lệnh “/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport /usr/sbin/airport -I” và Return
Bước 4: Hệ thống sẽ liệt kê một loạt các Wifi, anh/chị chọn tên Wifi tại công ty và sao chép BSSID để thiết lập chấm công Wifi trên phần mềm.
HƯỚNG DẪN KHÁC