Hướng dẫn phê duyệt đơn xin nghỉ trên EasyHRM

Áp dụng đối với những người được phân quyền phê duyệt trong đơn vị.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống EasyHRM tại link: http://app.easyhrm.vn/ bằng tài khoản cá nhân đã được cung cấp trước đó.

Bước 2: Tại trang chủ của EasyHRM => Chọn Module Nhân viên

 

Bước 3: Phê duyệt đơn xin nghỉ từ nhân viên gửi đến.
Chọn chức năng Phê duyệt => Chọn Nghỉ.
Tích chọn đơn của người cần được phê duyệt.
TH1: Phê duyệt
Tích chọn đơn của NLĐ cần Phê duyệt (Có thể tích chọn nhiều đơn cho 1 lần phê duyệt)
  • Chọn phương thức Phê duyệt và gửi nhân sự xác nhận: Sau khi phê duyệt xong thì đơn đăng ký sẽ được chuyển cho HR để xác nhận cuối cùng.
  • Chọn phương thức Phê duyệt và chuyển phê duyệt: Sau khi phê duyệt xong thì sẽ gửi tới người cấp cao hơn để duyệt đơn từ. Chọn phương thức này thì buộc phải chọn người phê duyệt.
=> Sau khi chọn phương thức phê duyệt thì nhấn Đồng ý thì hệ thống sẽ báo cập nhật dữ liệu thành công và chuyển sang nhân sự để được xác nhận.
TH2: Không phê duyệt.
Tích chọn đơn của NLĐ cần Từ chối phê duyệt (Có thể tích chọn nhiều đơn cho 1 lần không phê duyệt)
Tích chọn đơn của NLĐ gửi => Chọn Không phê duyệt => Điền lý do từ chối và nhấn đồng ý để trả đơn về cho NLĐ.
HƯỚNG DẪN KHÁC