Hướng dẫn đăng ký xin nghỉ trên EasyHRM

Mục đích: Nhân viên Đăng ký xin nghỉ.

Nhân viên khi nhận được tài khoản thì đăng nhập vào http://app.easyhrm.vn/.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tại màn Nhân viên => Chọn Đăng ký => Chọn Nghỉ

 

Tại màn đăng ký nghỉ, chọn thêm mới để đăng ký ngày nghỉ trong tháng.

Sau khi thêm mới thì điền thông tin xin nghỉ.

 

Thông tin xin nghỉ gồm:
  • Nghỉ từ ngày
  • Nghỉ đến ngày
  • Loại hình nghỉ: (Chọn đúng kiểu công nhân viên nghỉ)
  • Nếu nghỉ nửa ngày thì chọn: Nghỉ sáng, nghỉ chiều hoặc nghỉ cả ngày
  • Chọn người phê duyệt
  • Người nhận bàn giao (nếu có)
  • Người nhận thông báo đơn xin nghỉ (nếu có)
  • Ghi lý do nghỉ.
  • Đính kèm tệp (nếu có)
Lịch sử xin nghỉ.
HƯỚNG DẪN KHÁC