Hướng dẫn đăng ký làm việc ngoài công ty, đi công tác trên app EasyHRM

Đăng nhập app EasyHRM bằng tài khoản hệ thống đã cung cấp trước đó.

Tại thanh menu chọn Đề xuất và chọn “Làm việc ngoài công ty, công tác”

Tạo mới đơn đề xuất làm việc ngoài công ty, đi công tác.

Điền thông tin đơn đăng ký:

Sau khi gửi phê duyệt thì hệ thống sẽ trả về thông báo: Đã gửi lên hệ thống.

Nhân viên sẽ đợi người phê duyệt phê duyệt đơn xin làm việc ngoài công ty, đi công tác của mình.
Lịch sử đơn đăng ký:
Nhân viên sẽ theo dõi trạng thái đơn tại màn này.
HƯỚNG DẪN KHÁC