Hướng dẫn đăng ký làm thêm giờ trên EasyHRM

 

Có 2 cách nhân viên đăng ký làm thêm giờ:
Cách 1: Nhân viên đăng ký Làm thêm giờ trên Web bằng cách đăng nhập vào trang chủ EasyHRM tại: http://app.easyhrm.vn/
Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tại màn Nhân viên => Chọn Đăng ký => Chọn Làm thêm giờ => Chọn Thêm mới
Cách 2: Nhân viên đăng ký Làm thêm giờ trên App bằng cách đăng nhập vào app trên điện thoại:
Chọn Module “Đề xuất” => Tích “Làm thêm giờ”:
Tạo mới đơn đề xuất làm thêm giờ:
Điền thông tin đơn làm thêm => Và gửi đơn phê duyệt:
HƯỚNG DẪN KHÁC