Hướng dẫn xuất Sơ Yếu Lý Lịch NLĐ trên phần mềm EasyHRM

Tại màn trang chủ EasyHRM => Chọn Module Thông tin nhân sự

Tại màn Thông tin nhân sự => Chọn hồ sơ => Chọn hồ sơ nhân viên

Tại màn hồ sơ nhân viên => Tích chọn NLĐ cần xuất Sơ yếu lý lịch và chọn Tải sơ yếu lý lịch

Tại màn tải SYLL => Đơn vị chọn thời gian quá trình lương cần tải => Chọn “Tải word” hoặc “Tải Pdf”

Hệ thống sẽ xuất dữ liệu Sơ yếu lý lịch của NLĐ ra File word hoặc File pdf

HƯỚNG DẪN KHÁC