Hướng dẫn tạo và quản lý thông tin khen thưởng trên phần mềm EasyHRM

Bước 1: Đăng nhập vào EasyHRM tại trang: https://app.easyhrm.vn/
Tại màn trang chủ chọn “Thông tin nhân sự”
Bước 2: Chọn “Quyết định” => Chọn “Thông tin khen thưởng” => Chọn “Thêm mới”
Bước 3:“Thông tin Quyết định khen thưởng”“Thông tin khen thưởng”
=> Bên cạnh đó, HR có thể kiểm tra lại danh sách thông tin khen thưởng ngay tại màn “Thông tin khen thưởng” đã cập nhật trên EasyHRM Và dữ liệu lưu trữ là không giới hạn đơn
EasyHRM hỗ trợ HR cũng như công ty lưu trữ thông tin khen thưởng và các quyết định thay vì việc HR đang lưu trữ các quyết định giấy, tránh tình trạng mất thời gian tìm thông tin các hồ sơ giấy cũng như thất lạc hồ sơ giấy liên quan đến khen thưởng tại công ty
 Đặc biệt, trong quá trình thay đổi HR phụ trách hành chính nhân sự sẽ dễ dàng check dữ liệu hiện có đang được lưu trữ trên easyHRM
HƯỚNG DẪN KHÁC