Hướng dẫn chuyển đóng BHXH cho NLĐ từ hồ sơ nhân sự của EasyHRM

Giúp HR khai báo thông tin nhân sự trong công ty cũng như việc quản lý dữ liệu lao động tham gia BHXH của đơn vị.
Quy trình khai báo chuyển tăng BHXH từ Hồ sơ nhân sự trên EasyHRM như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào EasyHRM. Tại màn Trang chủ chọn “Thông tin nhân sự”
Bước 2: Chọn “Hồ sơ” => Chọn “Hồ sơ nhân viên”
Bước 3: Chuyển dữ liệu danh sách lao động cần báo tăng BHXH sang hồ sơ báo tăng trong mục 600 bên màn quản lý hồ sơ thủ tục BHXH.
Sau khi chuyển đóng BHXH thông tin lao động sẽ chuyển sang tờ khai bên mục 600 để đơn vị chỉnh sửa tờ khai và tiến hành ký hồ sơ điện tử tăng lao động lên cơ quan BHXH.
Phần mềm EasyHRM giúp cho việc đơn vị rút ngắn các bước quản lý nhân viên cũng như việc kê khai hồ sơ BHXH cho lao động, phần mềm lưu chéo tất cả thông tin đơn vị ke khai thông tin nhân viên bên màn “Quản lý nhân sự” cũng như thông tin kê khai BHXH cho lao động để đơn vị có thể theo dõi trạng thái cũng như quá trình tham gia BHXH của lao động trong đơn vị mình.
HƯỚNG DẪN KHÁC