Hướng dẫn xem bảng công và giải trình công của nhân viên trên EasyHRM

 

Nhân viên khi nhận được tài khoản thì đăng nhập vào http://app.easyhrm.vn/.

 

1. Xem thông tin bảng công chi tiết của nhân viên.
Vào “Bảng công
Tại màn bảng công, nhân viên sẽ xem được các thông tin bảng công cá nhân gồm:
  • Bảng chấm công của tháng/năm
  • Số công chuẩn của tháng đó
  • Thông tin chấm công vân tay (app) từng ngày trong tháng
  • Bảng chấm công tổng hợp: Tổng hợp số công đi làm trong tháng, tổng thời gian đi muộn/về sớm, số công phép.
  • Bảng công làm thêm giờ: Tổng số giờ làm thêm thực tế, tổng số giờ làm thêm sau khi nhân hệ số.
Sau khi xem bảng công, trường hợp bảng công không đúng với thực tế làm việc của nhân viên thì sẽ thực hiện giải trình công ngay trực tiếp trên hệ thống.
2. Giải trình công.
Có 2 cách để giải trình công như sau.
Cách 1: giải trình trực tiếp trên Bảng thông tin vào ra.
Bước 1: Đăng nhập vào app.easyhrm.vn bằng thông tin được HR cung cấp.
Bước 2: Tại màn trang chủ EasyHRM chọn module “Nhân viên” để sử dụng các chức năng được cho phép.
Bước 3: Tại màn “Nhân viên” => Chọn “Bảng công
Tại bảng “Thông tin vào ra” => Trường hợp cần giải trình thông tin của ngày nào thì nhân viên tích trực tiếp vào ngày cần giải trình => Chọn “Tạo yêu cầu giải trình công“.
Sau khi tích vào “Tạo yêu cầu giải trình công“: Điền những thông tin cần thiết để giải trình chấm công.
Các thông tin bắt buộc cần kê khai để hoàn thiện giải trình chấm công gồm:
  • Chọn loại vi phạm
  • Giờ vào/ra
  • Kiểu công
  • Người phê duyệt
  • Lý do giải trình.
Sau khi hoàn thiện thông tin giải trình công thì nhấn “Gửi phê duyệt” để người phê duyệt nhận được giải trình và xem xét phê duyệt theo đúng quy định của công ty.
Cách 2: Đăng ký giải trình chấm công trong màn “Đăng ký”
Bước 1: Tại màn “Nhân viên” => Chọn “Đăng ký” và chọn “Giải trình chấm công
Bước 2: Tại màn “Giải trình chấm công” thì nhân viên chọn “Thêm mới” để thêm thông tin giải trình chấm công.
Sau khi điền thông tin giải trình xong thì chọn “Gửi phê duyệt” để chuyển về tài khoản của người phê duyệt để duyệt.
Khi gửi giải trình công xong thì ngày giải trình sẽ được ghi nhận trong lịch sử giải trình chấm công.
Sau khi giải trình công xong và trạng thái “Phê duyệt” thì nhân viên quay lại màn “bảng công” => Chọn “Bảng chấm công” => xem “Thông tin tổng hợp” đã đúng chưa. Nếu chưa đúng thì báo lại nhân sự để cập nhật lại thông tin.
HƯỚNG DẪN KHÁC