Hướng dẫn Thiết lập quy định về thâm niên, phép năm trên EasyHRM

Đăng nhập vào hệ thống EasyHRM tại: https://app.easyhrm.vn/
Chọn Module Chấm công.
1. Thiết lập quy định thâm niên, phép năm.
Tại màn chấm công chọn Thiết lập => Nhấn chọn “Quy định thâm niên, phép năm”
Nhấn chọn “Thêm mới” để thiết lập mới về quy định thâm niên, phép năm.
Tại màn thêm mới, Nhập các thông tin cụ thể về quy định thâm niên, phép năm của đơn vị gồm các thông tin:
 • Số phép tăng mỗi tháng.
 • Số phép được sử dụng trong tháng
 • Tháng cắt phép năm trước
 • Ngày bắt đầu tính phép: Ngày vào công ty/Ngày lên chính thức/Ngày bắt đầu thử việc.
 • Số phép tối đa được ứng.
 • Hết phép có được gửi yêu cầu tính phép
 • Điều kiện tính công phép nếu có phát sinh: Quy định số công tối thiểu đi làm trong tháng, Ngày bắt đầu làm việc.
 • Áp dụng cho bộ phận/chức danh.
 • Quy định số phép được cộng thêm đối với thâm niên bao nhiêu năm.
Sau khi điền xong thông tin thì nhấn “Lưu” để hoàn tất thiết lập quy định về thâm niên, phép năm.
2. Phê duyệt thâm niên, phép năm.
2.1 Tính thâm niên.
Tại màn chấm công, Chọn Quản lý đơn => Chọn phê duyệt thâm niên, phép năm.
Tại màn phê duyệt thâm niên, phép năm: Để duyệt dữ liệu thâm niên phép năm thì làm theo các bước sau:
 • Chọn tháng/năm tính thâm niên
 • Tích chọn “Tính thâm niên”
 • Nhấn đồng ý.
Sau khi đồng ý thì hệ thống sẽ tính thâm niên của NLĐ tính tới thời điểm ngày cuối cùng của tháng tính thâm niên. Hệ thống sẽ trả kết quả thâm niên của từng người về cột thâm niên. Nếu đủ điều kiện để tính thêm phép năm thì sẽ được ghi nhận số phép năm.
Ví dụ: Chọn tháng tính thâm niên là tháng 04/2024 => Hệ thống sẽ gửi kết quả trả về ngày chốt là ngày 30/04/2024 và thâm niên của từng người ở cột Thâm niên.
2.2 Ghi nhận thâm niên đến tháng.
Tại màn Phê duyệt thâm niên, phép năm. Tích chọn “Ghi nhận” để ghi nhận phép thâm niên đến thời điểm hiện tại.
Sau khi bấm Đồng ý thì hệ thống sẽ xác nhận trạng thái và ngày chốt thâm niên của nhân viên.
3. Quản lý thâm niên, phép năm.
Tại màn Chấm công => Chọn Quản lý đơn => Thâm niên, phép năm.
Trường hợp đơn vị dùng lần đầu/không có bảng công cũ thì phải import dữ liệu ngày phép của NLĐ trong công ty.
Cách 1: Sửa thủ công trực tiếp trên phần mềm.
Tại màn quản lý thâm niên, phép năm => Chọn sửa
Sửa lại thông tin phép của từng NLĐ tại các tháng hoặc tháng hiện tại.
Sau khi sửa xong thì nhấn “Lưu
Cách 2: Xuất file excel điền thông tin rồi nạp lại.
Sau khi thêm thông tin thì ghi nhận phép.
4. Nhân viên check lại thông tin phép của chính mình.
– Đăng nhập vào app.easyhrm.vn bằng tài khoản cá nhân
Sang bảng công => Chọn kỳ lương => chọn bảng phép để check thông tin phép.
HƯỚNG DẪN KHÁC