Hướng dẫn thiết lập địa điểm chấm công trên Easy HRM

Mục đích: Chấm công khuôn mặt bằng Gps
1. Đăng nhập hệ thống EasyHRM tại link: https://app.easyhrm.vn/ => Chọn Module Chấm công.
2. Vào Thiết lập => chọn thiết lập Mạng wifi và địa điểm chấm công.
3. Tại màn thiết lập chọn Danh sách địa điểm chấm công và nhấn “Thêm mới”
4. Điền thông tin để thiết lập địa điểm chấm công.
Lấy thông tin tọa độ GPS theo google map.
5. Nhấn “Lưu” để hoàn tất thiết lập địa điểm chấm công.
HƯỚNG DẪN KHÁC