Tin tức
7 VẤN ĐỀ VỀ LƯƠNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Bỏ qua các vấn đề về lương tại tổ chức có thể dẫn đến những người lao động không hài lòng, tinh thần thấp, giảm năng suất và tăng tỷ lệ nghỉ việc. Vậy làm thế nào để xác định và khắc phục các vấn đề lương bổng? Hãy cùng tìm hiểu nội dung sau: […]

17/11/2023
VAI TRÒ CỦA LƯƠNG THƯỞNG GIÁN TIẾP

Mọi người đều làm việc để được trả lương, gọi là lương thưởng trực tiếp. Tuy nhiên, có một khía cạnh khác của chế độ đãi ngộ cũng quan trọng đối với nhân viên – đó là chế độ lương thưởng gián tiếp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét tại sao nó […]

16/11/2023
4 XU HƯỚNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC NĂM 2023

Xu hướng nhân sự năm 2023 sẽ tiếp tục tập trung vào trải nghiệm nhân viên và phúc lợi nhân sự do xu hướng gắn kết nhân sự ngày càm giảm và tỷ lệ nghỉ việc cũng như kiệt sức của nhân viên ngày càng tăng. Việc đo lường và phân tích hiệu quả của chiến lược đánh […]

15/11/2023